کارخانه سس سفید مایونز

سس سفید مایونز چیست؟ اولین کارخانه آن در چه تاریخی و در کجا افتتاح شد؟بیشترین مصرف این سس مربوط به چه کشوری است؟ این سس چقدر در ایران طرفدار دارد؟ نمایندگی فروش سس بالزامیک کجاست؟
از ترکیب تخم مرغ و روغن و سرکه و شکر سسی حاصل میشود به نام سس مایونز است.

سس مایونز رعنا که بسیار محبوب است در غذاها،سالادها و ساندویچهای زیادی مورد استفاده قرار میگیرد.

اولین بار این سس توسط یک آلمانی مهاجر نیویورک در سال 1910 به منظور افزایش فروش ساندویچهای شوهرش تهیه شد.

او کم کم با تغییر مزه سس و افزودن مزه های جدید به آن در سال 1912 کارخانه سس را با نام Best Food افتتاح کرد.