عرضه سس خردل مرغوب

سس خردل یک چاشنی مرغوب بسیار پرطرفدار است که در سرتاسر دنیا نام شناخته شده ای دارد و همراه با فست فود مصرف می شود و امروزه بصوت قوطی یا شیشه ای و تکنفره عرضه می گردد.

سس سویا مگی به خصوص سس سزار هاینز یک چاشنی پرطرفدار در تمامی کشورها می باشد که برخی افراد بدون سس نمی توانند هیچ غذایی را بخورند و باید حتماً سس در سفره وجود داشته باشد.
برخلاف آنچه اکثراً می پندارند سس هرشیز تنها به دو نوع سفید و قرمز ختم نمی شوند و بیش از صدها نوع سس گوناگون وجود دارد.

سس خردل، سس فرانسوی کاله یکی از مشهورترین سس ها می باشد و امروزه در مرغوب ترین کیفیت عرضه می گردد.