عرضه انواع سس سالسا

سس های سالسا از معروف ترین چاشنی های غذایی در آمریکای لاتین می باشند که از انواع گوناگونی برخوردارند و امروزه در بازار ایران با بهترین کیفیت و اغلب بصورت تند عرضه می شوند.
سس سالسا و سس انار از چاشنی های مزه دهنده بسیار مشهور می باشد که امروزه با بهترین سطح کیفی و در انواع گوناگونی از مزه ها تولید و توزیع می شود و به مشتریان عرضه می گردد.

انواع سس سالسا

سس سالسا همانطور که گفتیم انواع مختلفی دارد که سس سالسای سرخ یا روخا یکی از آنهاست، سس های سالسای خام یا کرودا، سالسای سبز یا ورده، سالسای وحشی یا براوا، سس تند دلپذیر نیز چند نمونه دیگر ازین چاشنی ها هستند که هم اکنون در ایران با بهترین کیفیت عرضه می شوند.